LTC Vleuten de Meern – Selectie

Inschrijving selectietraining voor komende winter bij LTC Vleuten de Meern geopend

Vanaf vandaag is het weer mogelijk om in te schrijven voor de winter selectietraining!

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vernieuwde technische beleidsplan welke in de ALV zal worden toegelicht.  

Komende winter draagt de club 15% bij in de kosten van de wintertraining. Deze bijdrage is reeds in de tarieven verdisconteerd.

Groene en gele groepen trainen 2 x 75 minuten per week.  In de winter is het mogelijk om voor 1 x training per week op te geven. Geef dit svp aan in het opmerkingenveld. De 15% bijdrage van de club geldt in de winter ook bij 1 x trainen.

Uiterlijk een week voor aanvang van de lessen ontvang je per e-mail de indeling. Alvast in het kort:

  • De wintertraining bestaat uit 17 lesweken.
  • De trainingen worden zoveel mogelijk verzorgd door Wouter Olling.
  • De lessen starten in de week van maandag 7 oktober.
  • Training vindt plaatst op de banen van LTC Vleuten de Meern.
  • Tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie is er geen les.
  • In tegenstelling tot eerdere jaren zal er geen winterstop zijn. Na de kerstvakantie gaan de lessen weer verder.
  • We reserveren de maand maart voor inhaallessen en/of extra (competitie)training. Begin februari word je hierover geïnformeerd.
  • Om in te schrijven voor training is lidmaatschap van LTC Vleuten de Meern verplicht.

Naast het trainingsprogramma bieden we komende winter ook de mogelijkheid om deel te nemen aan extra activiteiten. Het doel is om zoveel mogelijk jeugdleden samen te brengen en dat iedereen op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd. Rond de aanvang van de wintertraining zullen we hier apart over communiceren.

Hieronder staan de mogelijkheden en uitleg over het inschrijven. We doen ons uiterste best om met voorkeurstijden rekening te houden. Om teleurstellingen te voorkomen vragen we je om jouw beschikbaarheid zo ruim mogelijk op te geven.

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag en het antwoord verschijnt. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op.

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven zie je de lestypes met de naam, aantal cursisten per groep, aantal lessen in deze cyclus en het lesgeld. Wil je meer weten over een lestype, klik dan op de regel. Er verschijnt dan meer detailinformatie zoals de startdatum en vakanties. Tevens krijg je de mogelijkheid om dan direct in te schrijven. Uiteraard kan je ook teruggaan naar het overzicht.

Wanneer zijn de lessen? Hoe lang duren ze?

Lessen voor junioren: Blauw en Rood 15:00  – 17:00 | Oranje en Groen: 15:00  – 18:00  | Geel: 16:30 – 19:30 | Prestatief Groen: 15:30  – 18:00 | Prestatief Geel: 16:30 – 19:30.

De lessen voor senioren: in de ochtend en ’s avonds tussen 19:00 uur en 22:20 uur. Privéles en duoles in de ochtend en ’s avonds tussen 18:00 uur en 19:00 uur.

Een les duurt gewoonlijk 50 minuten. De prestatieve lessen 75 minuten.

Staat het lesgeld bij de mogelijkheden vast?

Het lesgeld is gebaseerd op een met de vereniging afgesproken tarief en geldt voor het aangegeven aantal lessen en cursisten.

Indien de groep niet vol zit kan, naar rato, het lesgeld worden verhoogd. Bij meer cursisten kan het, naar rato, worden verlaagd.

Wanneer moet ik betalen?

De lesgelden worden binnen twee weken na aanvang van de lessen volledig geïncasseerd.

Waarom moet ik per incasso betalen?

Wij streven ernaar de lesgelden zo laag mogelijk te houden. Door het lesgeld te incasseren kost de financiële administratie ons minder tijd dan in geval van "gewone" facturen.

Als ik inschrijf, is de plaatsing in een lesgroep dan gegarandeerd?

Nee, aanmelding voor een lescyclus betekent niet automatische plaatsing. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk mensen in te delen. Daarbij houden we rekening met nieuwe aanmeldingen, door die met voorrang in te delen. Wanneer iemand niet kan worden geplaatst in een cyclus, komt deze op een reservelijst. In geval van uitvallers wordt hier als eerste gekeken. Meld je je te laat aan? Dan kom je standaard op de reservelijst!

Kom ik altijd bij de gewenste partners in de groep?

Wij doen hier altijd ons best voor, maar het is wel belangrijk dat alle gewenste partners zich ook inschrijven met dezelfde gewenste dag en tijd. In de praktijk komt het helaas voor dat veel partners zich niet inschrijven en dan lukt het niet.

Is mijn les altijd op de gewenste dag en tijd?

Natuurlijk doen wij ons best om iedereen op de gewenste dag en tijd in te delen, maar op de populaire tijden zoals 's middags om 16.00 uur en 's avonds om 19.30 uur lukt dat uiteraard niet.

Wanneer hoor ik of ik ben geplaatst voor een les?

Uiterlijk één week voor de start van de lessen krijg je per e-mail de indeling door. In deze e-mail staat de lesdag en -tijd, de trainer en de partners.
Als we je op de reservelijst hebben moeten zetten, dan krijg je daar ook één week voor aanvang van de cyclus per e-mail bericht van.

Moet ik mij afmelden bij verhindering?

Ja. Het makkelijkste gaat dat via onze APP. De trainer krijgt dan automatisch bericht. Weet je het al ruim van te voren, dan kan je het natuurlijk ook altijd tegen de trainer zeggen.